PRIMAR

Cuvânt înainte

Fondurile europene sunt o oportunitate de a dezvolta comuna Podeni, de a-şi atinge maximum de potenţial, prin implementarea unei strategii pe termen lung, ce implică realizarea de proiecte benefice tuturor locuitorilor zonei . Administraţia Locală a comunei Podeni are în vedere accesarea celor mai eficiente programe de finanţare din fonduri structurale, în raport cu nevoile comunităţii şi potenţialul zonei. Scopul final al implementării unor proiecte prevăzute în strategia de dezvoltare locală este modernizarea comunei şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor, conform standardelor europene. Munca în echipă – primar, consiliu local, departamentele de specialitate din cadrul primăriei, locuitori – este cheia reuşitei în acest demers. În calitate de primar al comunei Podeni aduc mulţumiri tuturor celor care au sprijinit şi sprijină demersurile de modernizare a localităţii noastre. Cu siguranţă, strategia de dezvoltare locală este instrumentul de referinţă, indispensabil de la care trebuie să pornim în demararea de noi proiecte în beneficiul tuturor, instrument care la rândul său va fi realizat numai cu aportul fiecăruia dintre dumneavoastră.

Primar,

ROATĂ MIHAI